samsonweg 6 | 1521RC | Wormerveer
T.
075 640 75 92
M.
info@niesingaccountants.nl

samsonweg 6 | 1521RC | Wormerveer | T. 075 640 75 92 | M. info@niesingaccountants.nl

Klachtenregeling

De juiste klachtenbehandeling

Niesing Accountants hecht aan tevreden relaties en werkt daarom steeds aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of over wat voor aspect in onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek? Dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat hier is te downloaden; u kunt het ingevulde formulier vervolgens verzenden ter attentie van de heer A.P. Niesing.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hierbij immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dan wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te voorkomen.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

A.P. Niesing

Linkedin